★★★★★
★★★★★

Modest Heroes

Uma antologia de três curtas originais escrita e dirigida por Hiromasa Yonebayashi, Yoshiyuki Momose e Akihiko Yamashita.

Nota: 6.7
Lançado em: 2018
Diretor: Akihiko Yamashita
Estrelas: Min Tanaka, Kentaro Sakaguchi, Joe Odagiri, Fumino Kimura, Rio Suzuki
Generos: Animação, Fantasia, Aventura, Drama
Postador: Tiocass

Download

Comentarios